Cloud Load Balancer

Cân bằng tải trên nền điện toán đám mây.

Ngày nay cùng với việc phát triển rộng rải của internet website và các ứng dụng trực tuyến đang được rất nhiều người truy cập và sử dụng, Khi lượng truy cập này quá lớn 1 vấn đề xảy ra là hạ tầng mạng và khả năng xừ lý của Server có thể đáp ứng cho các khách hàng không? Bạn có nhiều Server và muốn chúng cùng nhau tham gia và xử lý ứng dụng và website để tăng khả năng đáp ứng cho website của bạn? Cloud  Load Balancer sẽ cung cấp cho bạn 1 giải pháp để giải quyết các vấn đề này với giải pháp cân bằng tải – Cloud Load Balancer sẽ giúp kết nối các máy chủ của bạn lại với nhau và cung nhau xử lý website và ứng dụng của bạn làm tăng khả năng đáp ứng và chịu tải cho website, ứng dụng ở mức tối đa trên các Server của bạn.

load-balancer

Ưu điểm

  • Triển khai trên nền tảng điện toán đám mây.

Server Load Balancer của bạn được triển khai trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, giúp hoạt động ổn định và giảm thiểu tối đa thời gian downtime của hệ thống load balancer

  • Tăng khả năng chịu tải

Việc xử lý được hệ thống cân bằng tải chia ra cho các Server xử lý vì vậy giúp tăng khả năng chịu tải và đáp ứng cho website, ứng dụng của bạn. Giúp sử dụng tối đa hiệu suất của các Server

  • Tránh lãng phí tài nguyên

Hệ thống Cloud Load Balancer giúp sử dụng tối đa hiệu suất trên các Server giúp bạn tránh được tình trạng lãng phí tài nguyên trên Server qua đó giúp bạn sử dụng hết hiệu suất của hệ thống

  • Hỗ trợ nhiều giao thức

Hỗ trợ cân bằng tải nhiều giao thức như HTTP, HTTPS, LDAP, LDAPS, IMAP, FTP, POP3, POP3S, SMTP,giúp bạn có triển khai được nhiều dịch vụ trên Cloud Load Balancer

  • Sử dụng các thuật toán tiên tiến

Hệ thống Cloud Server Load Balancer sử dụng các thuật toán tiên tiến hiện nay như round robin, weighted round robin, least connections, weighted least connections, and random để phân chia công việc xử lý cho các Server


Đặt mua ngay bây giờ !