Bảng giá tên miền

Bảng giá tên miền DIGISTAR là tốt nhất thị trường

Bảng giá tên miền do DIGISTAR cung cấp luôn đảm bảo giá tốt nhất dành cho bạn.

Bảng giá tên miền cấp phát bởi DIGISTAR đảm bảo DIGISTAR là đại lý chính thức của OnlineNic (www.onlinenic.com) và được tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN (www.icann.org) công nhận.Khi đăng ký sử dụng tên miền quốc tế tại DIGISTAR, tên miền của bạn sẽ được quản lý bởi DIGISTAR.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo Bảng giá tên miền Quốc gia Việt Nam tại DIGISTAR, giá cả rất cạnh tranh với thủ tục nhanh gọn có đầy đủ tính xác thực về mặt pháp lý do Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC thuộc Bộ thông tin và Truyền thông quy định.

Trong Bảng giá tên miền, tất cả tên miền Việt Nam (được tô đỏ, có phần mở rộng .vn) khi đăng ký cần có bản khai đăng ký và bản photo chứng minh thư.
Riêng tên miền .name.vn chỉ dành cho tên riêng cho tên cá nhân, chính phủ.

Đối với tên miền quốc tế trong Bảng giá tên miền sau khi đăng ký khách hàng phải có trách nhiệm thông báo vấn đề sử dụng tên miền quốc tế cho VNNIC tại địa chỉ website http://thongbaotenmien.vn/ theo nghị định bên dưới:

* Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
* Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
* Điều 23, luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009

Bảng giá tên miền Quốc tế chính thức tại DIGISTAR

Tên miền Phí cài đặt Đăng ký mới Gia hạn Chuyển về và Gia hạn
.com Miễn phí 260.000 đ/năm 260.000 đ/năm 230.000 đ/năm
.net Miễn phí 280.000 đ/năm 280.000 đ/năm 260.000 đ/năm
.org Miễn phí 290.000 đ/năm 290.000 đ/năm 270.000 đ/năm
.info Miễn phí 280.000 đ/năm 280.000 đ/năm 240.000 đ/năm
.biz Miễn phí 280.000 đ/năm 280.000 đ/năm 280.000 đ/năm
.us Miễn phí 280.000 đ/năm 280.000 đ/năm 280.000 đ/năm
.tv Miễn phí 850.000 đ/năm 850.000 đ/năm 850.000 đ/năm
.mobi Miễn phí 460.000 đ/năm 460.000 đ/năm 460.000 đ/năm
.asia Miễn phí 420.000 đ/năm 420.000 đ/năm 420.000 đ/năm
.eu Miễn phí 315.000 đ/năm 315.000 đ/năm Không được phép transfer
.me Miễn phí 620.000 đ/năm 620.000 đ/năm 620.000 đ/năm
.tel Miễn phí 340.000 đ/năm 340.000 đ/năm 340.000 đ/năm
.cc Miễn phí 710.000 đ/năm 710.000 đ/năm 710.000 đ/năm
.name Miễn phí 290.000 đ/năm 290.000 đ/năm 290.000 đ/năm
.in Miễn phí 360.000 đ/năm 360.000 đ/năm 360.000 đ/năm
.uk Miễn phí 350.000 đ/năm 350.000 đ/năm 350.000 đ/năm
.club Miễn phí 400.000 đ/năm 400.000 đ/năm 400.000 đ/năm
.shop Miễn phí 720.000 đ/năm 720.000 đ/năm 720.000 đ/năm
.xyz Miễn phí 300.000 đ/năm 300.000 đ/năm 300.000 đ/năm
.site Miễn phí 600.000 đ/năm 600.000 đ/năm 600.000 đ/năm
.click Miễn phí 270.000 đ/năm 270.000 đ/năm 270.000 đ/năm
.cloud Miễn phí 600.000 đ/năm 600.000 đ/năm 600.000 đ/năm
.link Miễn phí 300.000 đ/năm 300.000 đ/năm 300.000 đ/năm
.download Miễn phí 700.000 đ/năm 700.000 đ/năm 700.000 đ/năm
.top Miễn phí 450.000 đ/năm 450.000 đ/năm 450.000 đ/năm

Bảng giá tên miền Việt Nam chính thức tại DIGISTAR

Tên miền Phí cài đặt Đăng ký mới Gia hạn Chuyển về
.vn 350.000 đ/lần 480.000 đ/năm 480.000 đ/năm Miễn phí
.com.vn 350.000 đ/lần 350.000 đ/năm 350.000 đ/năm Miễn phí
.net.vn 350.000 đ/lần 350.000 đ/năm 350.000 đ/năm Miễn phí
.biz.vn 350.000 đ/lần 350.000 đ/năm 350.000 đ/năm Miễn phí
.name.vn 30.000 đ/lần 30.000 đ/năm 30.000 đ/năm Miễn phí
.org.vn 200.000 đ/lần 200.000 đ/năm 200.000 đ/năm Miễn phí
.info.vn 200.000 đ/lần 200.000 đ/năm 200.000 đ/năm Miễn phí
edu.vn 200.000 đ/lần 200.000 đ/năm 200.000 đ/năm Miễn phí
.gov.vn 200.000 đ/lần 200.000 đ/năm 200.000 đ/năm Miễn phí
pro.vn 200.000 đ/lần 200.000 đ/năm 200.000 đ/năm Miễn phí
.health.vn 200.000 đ/lần 200.000 đ/năm 200.000 đ/năm Miễn phí
.ac.vn 200.000 đ/lần 200.000 đ/năm 200.000 đ/năm Miễn phí

Kiểm tra và đăng ký tên miền ngay!